Lamine Dişler hangi durumlarda kullanılır?

Renkleşmiş dişlerde- Diş beyazlatma ile rengi açılamayacak olan ya da dişlerin rengi açılsa bile istenilen skalada olamayan dişler laminate porselenler yapıştırılabilir.

Kırık, yüzey özellikleri bozulmuş,  deforme olmuş dişlerde-Çok küçük aşınma ya da defektlerde kompozit bondinglerle ideal sonuçlar alınabilir. Ancak ön yüzeyleri fazlaca harab olmuş dişlerde lamine venürler kullanılabilir. Dişlerin tümünün kron kaplama gibi kesilmemesi için böyle durumlarda lamineler ideal tedavilerdir. Aşınmış ve kırık  dişlerde de lamine porselenler kullanılabilir.

Dişler aralıklı olduğu durumlarda-Diestema denilen dişlerin aralıklı olduğu durumlarda lamine dişler yapılabilir. Ancak aralık çok aşırı ise dişlerin en-boy ilişkileri ideal olması açısından ortodonti de devreye girebilir. Aralıklar kapatılırken dişler çok geniş görünüyorsa gingivektomi denilen dişeti müdahaleleri ile de idel en-boy oranları sağlanabilir. Burada hangi tür tedavilerin yapılacağına (dişeti müdahalesi-lamine porselen ve ortodonti üçlemesi ) tedavi planlaması sırasında karar verilir. Bazen diş aralıkları, lamine porselenlere göre yapım tekniği ve maliyeti çok düşük olan kompozit dolgularla da kapatılabilir.

Çapraşık dişlerde-Hafif çapraşık vakalarında ortodontik tedaviyi istemeyen hastalar için laminate porselenler uygun olabilir.Ancak çok ileri çapraşıklıklarda laminate dişlerle çapraşıklığı düzeltmek mümkün olmaz. Çapraşık dişlerde önce ortodontik tedavi yapılıp ardından dişbeyazlatma yapılması hasta için yeterli olabilir. Ancak dişlerin formları ile ilgili problem var ise ortodontik tedaviden sonra lamine porselenler yapılabilir.